Er du drittlei av likestillingsdebatten?

Det burde du ikke være.

I dette innlegget får du fakta og refleksjon rundt likestilling i næringslivet i Norge. Blogginnlegget er skrevet med utgangspunkt i oppgaven «Et problem jeg har lyst å løse» som vi har fått av vår foreleser Karl Philip Lund. Problemet jeg har valgt å skrive om er ikke noe jeg kan løse helt selv, men ved å bidra til å spre kunnskap håper jeg på å kunne utgjøre en liten forskjell.

Jeg hører ofte påstander som «kvinner og menn har de samme mulighetene» når man diskuterer likestilling. Hvis det hadde vært tilfellet kan man jo bare lure på hvorfor vi faktisk ikke er likestilte?  Kanskje «kvinner ikke jobber like hardt» eller «kvinner vil være mer hjemme med barna» eller «kvinner er ikke så ambisiøse»? Jeg tror ikke det. Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, men fremdeles er nesten to av tre ledere menn. Det er færre kvinner i lokalpolitikken, færre gründere, færre toppledere og færre kvinnelige arbeidstakere blant innvandrere.

Nesten to av tre ledere er menn.

Etter å ha fulgt med i likestillingsdebatten i noen år overrasker det meg hver gang jeg møter noen som ikke er klar over, eller enda verre, ikke bryr seg om problemet. Heldigvis er det sterke kvinner og menn som holder liv i debatten. Forrige måned bestilte Næringsministeren en rapport som skal gi svar på hvorfor likestillingen i næringslivet går for sakte. Ferske tall fra SSB viser nemlig at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskaper er tilnærmet uendret de siste årene.

I aksjeselskaper (AS) er kun 18% av styremedlemmene kvinner. I allmennaksjeselskaper (ASA) er andelen kvinnelige styremedlemmer oppe i 42% som følge av lovgivningen om kjønnskvotering i ASA som ble innført i 2006. Fremdeles er bare 7% av styreledere i allmennaksjeselskaper kvinner, mens kvinnelige styreledere i aksjeselskaper utgjør 16,2%.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn i Norge er på 14,9% på tross av kvinners utdanningsforsprang. I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5% av menns gjennomsnittlige månedslønn. Blant heltidsansatte tjener menn mer enn kvinner, dette gjelder både i privat og offentlig sektor, kommuneforvaltning og statsforvaltning. Lønnsgapet i Norge er langt større enn iland man ser på som mindre likestilt enn vårt eget. I land som Polen, Romania og Italia er lønnsgapet under 7,7%.

Likestilling i næringslivet handler ikke bare om å ha like rettigheter til jobber, verv og lønn. Vi burde streve etter å oppnå likestilling for at næringslivet skal utnytte de beste talentene uansett kjønn. Hvis vi kan se bort ifra om en kandidat er mann eller kvinne, og heller se etter talenter vil man være sikret best mulig resultat. Situasjonen idag er bedre enn den var for 20 år siden, men absolutt ikke optimal.

Vi burde streve etter å oppnå likestilling for at næringslivet skal utnytte de beste talentene uansett kjønn.

For at Norge skal bli et av verdens mest likestilte land må vi erkjenne at vi har en jobb å gjøre. Likestilling må bli et fokusområde i politikken, i næringslivet og i skolen. Tradisjonelle syn på familie og kjønnsroller må brytes opp.

Jeg tror at for å kunne løse problemet med likestilling i norsk næringsliv må man jobbe med stereotypiene vi lærer som barn. Vi lærer at det ikke er normalt for kvinner å utdanne seg til brannkonstabler, snekkere og sjefer. En annen stereotypi er at menn ikke vil jobbe som sykepleier, frisør, make-up artist, og andre yrker som sees på som feminine. Kjønnskvotering i studieopptak hjelper på, men for å få til en endring tror jeg at det er gammeldagse holdninger som må jobbes med. Barn burde lære at man kan bli hva man vil, og ikke om sykesøstre og brannmenn.

Du kan bidra til å løse problemet.

 

 

Takk for oppgaven, Karl Philip!

 

Kilder:

Nøkkeltall fra SSB 

Styre og leiing i aksjeselskap fra SSB

Tall fra Eurostat

 

Vil du lese mer om likestilling?

Likestilling er ikke viktig nok av Ida Irene Bergstrøm

Over halvparten av norske mødre diskrimineres i arbeidslivet av Marita E. Valvik

Skjev kjønnsbalanse men folk er lei av likestilling av Hanne Risa

Ja, vi bør mase mer om likestilling i næringslivet av Gry Alsos og Elisabet Ljunggren

Likestillingslandet Norge er blitt likestillingssinke av Øystein Kløvstad Langberg

Relatert

3 kommentarer

  1. Jeg syns du tar opp et veldig viktig tema! Utrolig å tenke på at noen ikke bryr seg eller syns det ikke er så viktig. Likestilling skal jo være en menneskerett! Jeg er enig i at vi i dagens samfunn må erkjenne at vi faktisk ikke er likestilt. Tallene du referer til viser dette veldig tydelig. Det må skje en bevisstgjøring og holdningsendring! For å kunne endre holdninger må det startes i en tidlig fase. Barn må ikke bli lært opp til at noe er en «kvinnejobb» og noe «jobb for menn». I dag går vi kanskje glipp av noen dyktige kvinnelige ledere når hele 2 av 3 ledere er menn. Kunnskapen du deler i innlegget er godt bidrag til å bevisstgjøre flere slik at det kan skje en endring! Takk for god deling 🙂

  2. Dette er et utrolig spennende tema, og jeg syns du er tøff som tar det opp. Det er godt og levende språk i teksten, noe som fanger lesere og gjør at man vil lese mer. Jeg håper du vil skrive en oppfølging til dette, jeg vil høre mer fra deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *